Tổ hợp chung cư cao cấp USilk City - Hà Nội
Dự án Chung cư cao cấp Uplaza (Bãi Dương- Nha Trang)
Dự án Khu đô thị mới Cồn Tân Lập
Chung cư cao cấp Sao Mai - USilk Apartment